Home > Prices > GBP £POA
826 artworks, 69 pages

Bozhko Igor

Autumn Day

2009
acrylic on board
45 x 55 cm
(18" x 22")

Price: POA

Bozhko Igor

Summer

1997
oil on canvas
39 x 45,5 cm
(15" x 18")

Price: POA

Bozhko Igor

Winter Landscape

1997
oil on canvas
37 x 85 cm
(14" x 33")

Price: POA

Bozhko Igor

Lonely Hut

2011
acrylic on board
66,5 x 73 cm
(26" x 29")

Price: POA

Bozhko Igor

Foggy Planets

2008
oil on board
54 x 69 cm
(21" x 27")

Price: POA

Bozhko Igor

Three Red Images

2006
oil on canvas
91 x 81,5 cm
(36" x 32")

Price: POA

Bozhko Igor

Night Lights

2006
oil on canvas
50,5 x 70,5 cm
(20" x 28")

Price: POA

Bozhko Igor

Night Light

2008
oil on canvas
84 x 101 cm
(33" x 40")

Price: POA

Bozhko Igor

Koblevo. Study

1999
oil on board
33 x 38,5 cm
(13" x 15")

Price: POA

Bozhko Igor

Koblevo. Study 2

1999
oil on board
35,5 x 44,5 cm
(14" x 17")

Price: POA

Bozhko Igor

Winter

1998
oil on canvas
34,5 x 47,5 cm
(13" x 19")

Price: POA

Bozhko Igor

Three White Images

2009
oil on canvas
65 x 80 cm
(25" x 31")

Price: POA